Formularz Rejestracyjny

  Kandydat  Miejsce zamieszkania kandydata
  Rodzic/Opiekun prawny 1
  Adres opiekuna prawnego 1

  (jeżeli jest inny niż kandydata)

  Rodzic/Opiekun prawny 2
  Adres opiekuna prawnego 2

  (jeżeli jest inny niż kandydata)

  Edukacja
  Szkoła podstawowa  Języki obce


  Ścieżka kształcenia
  Instrukcja składania dokumentów (dla rodziców kandydatów):
  1. Wydrukuj FORMULARZ REKRUTACYJNY (plik .pdf, który właśnie udało Ci się wygenerować).
  2. Podpisz go, a następnie zeskanuj (możesz posłużyć się aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym, ale zadbaj, aby fotokopia była czytelna).
  3. Fotokopię formularza wyślij do nas na adres rekrutacja@liceumdebinka.pl. Do wiadomości e-mail dołącz również:
  – skan (lub wyraźną fotokopię) świadectwa ukończenia klasy 7. szkoły podstawowej,
  – dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
  – (nieobowiązkowo) fotografię ucznia, która najlepiej odzwierciedla jego osobowość.
  4. Oczekuj na odpowiedź z potwierdzeniem, że Twój wniosek został przyjęty.