Dwujęzyczne Liceum Społeczne Dębinka

Jesteśmy po to, aby wyposażyć młodego człowieka w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu rozwinąć skrzydła, realizować marzenia i plany zawodowe. Chcemy wspierać naszych uczniów w odnajdywaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia własnej wartości. Zależy nam na ich wszechstronnym rozwoju: intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.

  Uczymy czuć i myśleć.
  hero debinka licemu

  Dwie drogi do wyboru

  Od klasy wstępnej

  Od klasy pierwszej

  Klasa wstępna

  Nie każdy uczeń ma jasno określone preferencje, w którym kierunku chciałby się rozwijać. Klasa wstępna obejmuje rok nauki w liceum, podczas którego uczniowie realizują specjalny program przygotowujący do wyboru konkretnej ścieżki kształcenia. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach dodatkowych oraz doskonalą swoje zdolności językowe, by móc realizować dwujęzyczną naukę od kolejnego roku szkolnego.

  Wyróżniki:

  • 18 h zajęć z j. angielskiego w tygodniu (skuteczne przygotowanie do dwujęzyczności),
  • zajęcia fakultatywne przygotowujące do wyboru profilu,
  • przestrzeń na dojrzewanie emocjonalne i wszechstronny rozwój,
  • zajęcia uzupełniające wiedzę z podstawowych przedmiotów (j. polski, matematyka),
  • zajęcia teatralne, realizacja ciekawych projektów.

    

   Innowacyjne ścieżki kształcenia

   Od klasy pierwszej proponujemy ciekawe ścieżki edukacyjne i program dwujęzycznego nauczania, które przygotowują uczniów do kontynuowania nauki na prestiżowych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą.

   Human & Art

   Program nauczania realizowany jest w zakresie rozszerzonym z języka polskiego oraz historii. Uczniowie tygodniowo otrzymują 6 godzin języka angielskiego, aby rozwijać umiejętności dwujęzyczne. Plan zajęć wzbogacony jest o projekty artystyczne oraz spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych i instytucji kultury.

   Wyróżniki:

   • 6 h j. angielskiego, rozszerzony program z j. polskiego i historii,
   • zajęcia teatralne,
   • udział w zajęciach otwartych na Wydziałach Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Historii UAM,
   • współpraca ze Studenckimi Kołami Naukowymi,
   • współpraca z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim i innymi instytucjami kultury.

    Human & Law

    Program nauczania rozszerzony został o dodatkowe lekcje z języka polskiego oraz historii i jest realizowany w trybie dwujęzycznym. Ponadto uczniowie poznają podstawy z zakresu prawa i retoryki. Część lekcji realizujemy przy współpracy z uczelniami wyższymi o profilu humanistycznym i prawnym, a także renomowanymi kancelariami prawnymi i Okręgową Radą Adwokacką.

    Wyróżniki:

    • 6 h j. angielskiego, rozszerzony program z j. polskiego i historii,
    • podstawy prawa (zajęcia z przedstawicielami zawodów prawniczych),
    • zajęcia teatralne i zakresu retoryki,
    • udział w wykładach otwartych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
    • współpraca z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz kancelariami prawnymi i Okręgową Radą Adwokacką (udział w wykładach oraz symulacjach rozpraw).

     World & Business

     Profil edukacyjny kierowany do osób, które myślą o kontynuacji nauki na kierunkach ekonomiczno-biznesowych. Program wzbogacony jest o rozszerzony materiał z matematyki i geografii, a także o lekcje z podstaw ekonomii. Codzienny rozwój wiedzy i kompetencji wspierany jest współpracą ze środowiskiem biznesowym i naukowym (UEP i UAM). W ramach dodatkowych zajęć prowadzimy Klub Młodego Menedżera.

     Wyróżniki:

     • 6 h j. angielskiego, rozszerzony program z matematyki i geografii,
     • zajęcia z podstaw ekonomii,
     • warsztaty i wykłady z naukowcami UEP i UAM,
     • współpraca z WNGiG oraz WGSEiGP UAM,
     • współpraca ze studenckimi kołami naukowymi,
     • patronat Grant Thornton (praktyki dla uczniów),
     • projekty realizowane z NBP Oddział Poznań.

      Science & Future

      Profil nauczania obejmuje dodatkowe zajęcia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (program rozszerzony z biologii i chemii). Wspólnie z uczniami prowadzimy ciekawe projekty interdyscyplinarne. Podczas realizacji programu edukacyjnego współpracujemy z uczelniami wyższymi, korzystając z ich naukowej infrastruktury do przeprowadzania eksperymentów i prowadzenia badań.

      Wyróżniki:

      • 6 h j. angielskiego, rozszerzony program z biologii i chemii,
      • TIK w przedmiotach ścisłych,
      • udział w zajęcia otwartych i laboratoryjnych na Wydziale Biologii i Fizyki UAM,
      • Współpraca ze Studenckimi Kołami Naukowymi,
      • innowacyjne programy autorskie.

       Science & Technology

       Profil nauczania będzie świetny dla osób, które planują edukację na uczelniach politechnicznych (program rozszerzony z fizyki i matematyki). Wspólnie z uczniami prowadzimy ciekawe interdyscyplinarne projekty techniczne, wykorzystujące nowoczesną technologię. Podczas realizacji programu edukacyjnego współpracujemy z uczelniami wyższymi, korzystając z ich naukowej infrastruktury, a także z biurami projektowymi i architektami.

       Wyróżniki:

       • 6 h j. angielskiego, rozszerzony program matematyki, fizyki i informatyki,
       • TIK w przedmiotach ścisłych,
       • udział w zajęcia otwartych i laboratoryjnych na Wydziale Fizyki UAM i Politechnice Poznańskiej,
       • współpraca ze Studenckimi Kołami Naukowymi,
       • innowacyjne programy autorskie.

        Wszechstronny rozwój

        Chcemy, aby nasi uczniowie rozwijali się na wielu polach. Podczas naszej edukacji skupiamy się nie tylko na pogłębianiu ich wiedzy, ale także na rozwoju umiejętności, które wkrótce będą mogli wykorzystać podczas studiów i pracy zawodowej. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej zrozumieć istotę wykonywania poszczególnych zawodów, co będzie niezwykle pomocne w wyborze studiów, a dalej w pierwszych krokach na ścieżce zawodowej.

        Rozwój społeczny 

        Dbamy o rozwój umiejętności komunikacyjnych naszych uczniów. Dzięki dobrym relacjom i współpracy w grupie będą w stanie realizować ciekawe projekty.

        Rozwój emocjonalny

        Skupiamy się na budowaniu wśród uczniów poczucia własnej wartości. Wspieramy ich w trudnych momentach i pomagamy rozwijać się każdego dnia.

        Rozwój kompetencji cyfrowych

        Wiemy, jakie wyzwania stawiają nowe technologie. Chcemy, aby nasi uczniowie potrafili wykorzystać nowoczesne narzędzia do nauki i rozwoju.

        Rozwój intelektualny

        Dzięki bogatej ofercie ścieżek kształcenia każdy z uczniów może wybrać najlepszą dla siebie drogę edukacyjną, aby móc stale poszerzać swoje horyzonty.

        Praktyczne zdobywanie wiedzy

        Poza realizacją programu nauczania, przygotowujemy dla naszych uczniów zajęcia, które prowadzone są z przedstawicielami biznesu. Do współpracy zapraszamy pracowników wyższego szczebla, reprezentujących renomowane firmy i instytucje. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej zrozumieć istotę wykonywania poszczególnych zawodów, co będzie niezwykle pomocne w wyborze studiów, a dalej w pierwszych krokach na ścieżce zawodowej.
        Nasze liceum realizuje również liczne programy współpracy międzynarodowej. Wymiana doświadczeń ze szkołami z zagranicy pozwala nam jeszcze lepiej dostosować ofertę nauczania.
        praktyczna nauka

        Dlaczego warto wybrać Dwujęzyczne Liceum Społeczne Dębinka?

        Szkoła nie jest budynkiem. Szkołą jest społecznością. Trzydziestoletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie reguł, dzięki którym wszyscy członkowie tej społeczności czują się równie istotni.

        Wsparcie dla uczniów i rodziców

        Wspieramy naszych uczniów oraz rodziców w całym okresie edukacji. Ustaliliśmy stałe godziny konsultacji online z nauczycielami, aby jeszcze bardziej usprawnić sposób komunikacji z naszą placówką.

        Transparentne reguły

        Nasze zasady współpracy są przejrzyste dla każdej ze stron. Dbamy o to, aby proces rekrutacji oraz ścieżka edukacji była zrozumiała zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Jesteśmy otwarci na współpracę i stałe ulepszanie naszej oferty.

        Otwarta komunikacja

        Dbamy o to, aby komunikacja zarówno między uczniami, a także na linii uczeń-nauczyciel oraz rodzic-nauczyciel przebiegała w pełni otwarcie. Chcemy, aby każda ze stron była informowana o wszystkich istotnych kwestiach związanych z edukacją.

        Dębinkowa atmosfera

        Chcemy, aby w naszym liceum każdy czuł się dobrze: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Ciekawy program edukacji, różne formy integracji dla licealistów oraz przejrzysta komunikacja to nasze priorytety.

        Oferta edukacyjna Dwujęzycznego Liceum Społecznego Dębinka

        Nasza innowacyjna oferta edukacyjna pozwoli na rozwój umiejętności i pogłębienie wiedzy każdego z uczniów liceum Dębinka. Przygotowaliśmy bogate ścieżki kształcenia, dostosowane do potrzeb licealistów.

        Dwujęzyczny profil nauczania

        Nasz program nauczania realizowany jest w języku polskim i angielskim. Przygotowujemy uczniów do matury dwujęzycznej, która umożliwi im rozpoczęcie studiów nie tylko na prestiżowych polskich uczelniach, ale także renomowanych uniwersytetach na całym świecie.

        Korzystne warunki do nauki

        Mała liczebność klas (około 20 osób) pozwala na prowadzenie angażujących lekcji. Podczas realizacji ścieżki nauczania klasy podzielone są na mniejsze grupy – w trakcie nauki języków obcych oraz realizując program z przedmiotów rozszerzonych. Wspieramy także umiejętności komunikacyjno-informacyjne (TIK) w zakresie wszystkich przedmiotów.

        Kierunki rozwoju

        Przygotowaliśmy przyszłościowe profile nauczania, które pozwolą uczniom dobrze przygotować się do kontynuacji nauki na prestiżowych polskich i zagranicznych uczelniach. Dla uczniów nadal poszukujących ścieżki kształcenia, przygotowaliśmy klasę wstępną, która pomoże w jej wyborze i pozwoli na rozwój kompetencji językowych.

        Współpraca z uczelniami

        Jesteśmy w stałym kontakcie z wykładowcami i studentami renomowanych uniwersytetów. Dzięki temu możemy wspierać naszych uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

        Postawy odpowiedzialności i aktywności społecznej

        Nasz program nauczania skupia się nie tylko na przygotowaniu uczniów do pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, ale także do codziennego życia i rozwijania swojej ścieżki kariery. Dużą uwagę przykuwamy do pracy zespołowej i dobrej komunikacji zarówno między rówieśnikami, jak i pomiędzy uczniami i nauczycielami. Kształtujemy wśród uczniów postawy odpowiedzialności i aktywności społecznej na trzech poziomach.

        Uczniowie Dębinki są:

        odpowiedzialni za swoją edukację
        odpowiedzialni za szkołę, którą współtworzą
        odpowiedzialni za siebie nawzajem
        postawy spoleczne

        Harmonogram i zasady rekrutacji

        Nie przegap najważniejszych terminów związanych z rekrutacją do liceum. Zapoznaj się z harmonogramem i zasadami rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 – sprawdź regulamin.

        Etapy rekrutacji

        W
        Rekrutacja w terminie głównym odbywa się na podstawie świadectwa klasy 7, egzaminu pisemnego z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Terminarz dostępny jest w tabeli poniżej.
        W
        Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na podstawie świadectwa klasy 8, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu pisemnego z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NAJPÓŹNIEJ 31 maja 2024 r.
        W
        Egzamin językowy składa dwóch części, z których jedna określa predyspozycje językowe kandydata, a druga jego poziom zaawansowania.
        W
        Opłata rekrutacyjna wnoszona jest wraz z podaniem o przyjęcie i wynosi 200 zł.

        16 marca 2024

        Drzwi otwarte szkoły
        godz. 10.00 – 12.00
        ul. Głogowska 14,
        Poznań Congress Center

        od 11 marca do 8 kwietnia 2024

        Złożenie wniosku przyjęcie do klasy wstępnej lub pierwszej DLS wraz z wymaganymi dokumentami.

        13 kwietnia 2024

        Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych do klasy pierwszej lub sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej.

        od 19 kwietnia 2024

        Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu predyspozycji językowych.

        od 13 do 20 kwietnia 2024

        Rozmowy kwalifikacyjne z każdym z kandydatów.

        23 kwietnia

        Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych.

        do 17 maja 2024

        Podpisanie umów o naukę.

        5 lipca 2024

        Przekazanie szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

        10 lipca 2024

        Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.

        Opłaty

        Opłata za egzamin wstępny

        200 PLN
        (wpłata jednorazowa przed przystąpieniem do egzaminu językowego)

        Wpisowe do szkoły

        1500 PLN
        (opłata jednorazowa po podpisaniu umowy)

        Czesne
        1500 PLN
        (Czesne jest płatne przez dwanaście miesięcy w roku, przez wszystkie lata nauki)

        Prosimy o wpłatę na konto o numerze: PKO BP 25 1020 4027 0000 1402 0438 7676, w tytule wpisując „opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata/ki”.

        Kontakt

        Masz pytania związane z początkiem edukacji w Liceum Dębinka? Skontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem szkoły:

        Nasza lokalizacja

        ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań (w obrębie kompleksu MTP)

        Formularz rejestracyjny

        Zadbaj o wysoki poziom edukacji swojego dziecka! Wypełnij formularz rejestracyjny i oczekuj na wyniki rekrutacji.

        rejestracja

        FAQ

        Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

        Co to jest szkoła społeczna?
        Szkoła społeczna to placówka niepubliczna. Realizuje ona obowiązującą podstawę programową, podlega nadzorowi kuratora oświaty, wystawia takie same świadectwa i prowadzi egzaminy – tak jak szkoły publiczne. Co ją zatem wyróżnia? Szkoły społeczne są niezależne w kwestii liczebności klas, organizacji nauczania, sposobu realizacji treści programowych i wychowawczych, a także doboru kadry dydaktycznej i kierowniczej. Tego typu placówki są obecne na rynku edukacyjnym od ponad 30 lat.
        Czy nauka w szkole społecznej jest płatna?

        Tak. Wynika to z faktu, że takie szkoły muszą samodzielnie uzyskać środki na finansowanie wszystkich kosztów związanych z ich działalnością. Zapisując dziecko do naszej szkoły, należy uiścić wpisowe, a następnie opłacać czesne. Informacje na temat wysokości opłat znajdziesz w zakładce opłaty.

        Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

        Dwujęzyczność w edukacji oznacza poszerzenie programu nauczania języka angielskiego (z 3 do 6 h tygodniowo) oraz wprowadzenie go jako drugiego, równoległego z językiem polskim, języka wykładowego do wybranych przedmiotów, np. matematyki, informatyki, biologii lub historii powszechnej. Badania naukowe prowadzone na całym świecie potwierdzają fakt, że taki właśnie sposób jest najskuteczniejszą metodą nauki języków obcych, a jej efekty znacznie przewyższają osiągnięcia uzyskiwane przez uczących się w tradycyjnych programach nauczania. Badania te potwierdzają także, że trwałość i zakres wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących uczonych tą metodą, jest znacznie większa. Innymi słowy – gromadząc wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej (czyli takie same dla wszystkich liceów ogólnokształcących) można stopniowo nabywać coraz lepsze kompetencje językowe.

        Korzyści:

        • atrakcyjny przelicznik punktów za maturę dwujęzyczną w czasie rekrutacji na studia w Polsce,
        • możliwość podjęcia studiów za granicą bez dodatkowego egzaminu wstępnego,
        • zwolnienie z lektoratu językowego w czasie studiów w Polsce,
        • większa atrakcyjność absolwentów szkół dwujęzycznych na rynku pracy w Polsce i za granicą.

         

        Czy edukacja w szkole dwujęzycznej jest trudniejsza niż w standardowym liceum ogólnokształcącym?
        Wszystko zależy od poziomu kompetencji językowych ucznia oraz od motywacji. Jeśli myślisz o szkole dwujęzycznej dla swojego dziecka, to zapewne nauka języka obcego nie sprawia mu większych kłopotów. Odkrywanie wiedzy przedmiotowej w dwóch językach jest zapewne większym wyzwaniem, ale… kto nie lubi wyzwań? Jak łatwo zauważyć jest to wyzwanie z bardzo licznymi korzyściami.
        Jeśli czujesz, że dobrze byłoby jeszcze rozwinąć swoje kompetencje językowe (przed rozpoczęciem nauki w liceum dwujęzycznym), warto rozważyć klasę wstępną.
        Co to jest klasa wstępna?
        Klasa wstępna to dodatkowy rok nauki w liceum, który przygotowuje uczniów do nauczania dwujęzycznego (18 h języka angielskiego w tygodniu) i wyboru konkretnego profilu kształcenia. Przede wszystkim jest to szansa – czas, w którym uczniowie mogą podjąć decyzję o dalszej ścieżce swojego rozwoju, a jednocześnie podnoszą swoje kompetencje językowe. Nie podlegają w tym czasie klasycznemu ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu. Po ukończeniu klasy wstępnej uczeń w kolejnym roku szkolnym może kontynuować naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w naszym liceum. Program klasy wstępnej został przygotowany po to, by inspirować i zaciekawić – dla przykładu: w języku polskim i matematyce uzupełniamy materiał szkoły podstawowej i przygotowujemy do wymagań szkoły średniej, prowadzimy także fakultety i projekty przygotowujące do profilowania. Doskonalimy także drugi język obcy. Klasa wstępna daje czas na dojrzewanie emocjonalne i wszechstronny rozwój osobowości. To doskonałe rozwiązanie między innymi dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę jako 6-latkowie, nie zdecydowali jeszcze o swojej przyszłości, chcą zdobyć lepsze umiejętności językowe lub przeczekać kumulację roczników.
        Jakie są zasady funkcjonowania klasy wstępnej?
        W klasie wstępnej osiągnięcia edukacyjne nie podlegają klasycznemu ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu, a ukończenie nauki potwierdzone zostanie wewnątrzszkolnym certyfikatem. Umowa o naukę zostanie zawarta na jeden rok szkolny, ale automatycznie przedłużona zostanie na kolejne 4 lata pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. Po ukończeniu klasy wstępnej uczeń w kolejnym roku szkolnym kontynuuje naukę w klasie pierwszej Dwujęzycznego Liceum Społecznego “Dębinka”. Uczniowie klas wstępnych będą mieli prawo pierwszeństwa wyboru profili w klasie pierwszej naszego liceum.
        Jak zorganizowana jest rekrutacja do Liceum Dębinka?

        Proces rekrutacji w naszej szkole przebiega zgodnie z określonym harmonogramem. Warto zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na dany rok szkolny w zakładce Zasady i harmonogram rekrutacji.

        Co to jest PSO?

        PSO to Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, czyli organ prowadzący naszą szkołę, założony w 1990 roku. Więcej na jego temat znajdziesz tu: http://www.debinka.poznan.pl/struktura.html

        Czym jest szkoła dwujęzyczna?
        W szkole dwujęzycznej wszystkie oddziały są klasami dwujęzycznymi – tzn. lekcje prowadzone są w języku ojczystym oraz obcym. Nasze liceum realizuje program w j. polskim oraz angielskim.
        Czym jest klasa dwujęzyczna?
        Oddział dwujęzyczny – to klasa, w której nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Jeśli wszystkie klasy w danej placówce mają status dwujęzyczny, mówimy o SZKOLE DWUJĘZYCZNEJ, na przykład o Dwujęzycznym Liceum Społecznym Dębinka.
        W jakiej sytuacji umowa o naukę nie zostanie przedłużona?
        Szkoła może podjąć decyzję o nieprzedłużeniu umowy z rodzicami ucznia, który w ciągu roku nauki nie opanował wymaganych umiejętności językowych lub nie stosował się do zasad zachowania obowiązujących w szkole.
        Czym jest ścieżka kształcenia?
        W klasycznym ujęciu to profil kształcenia ucznia. W naszym rozumieniu to jednak coś więcej. Słuchamy naszych uczniów oraz absolwentów i staramy się dostosować naszą ofertę do zgłaszanych przez nich potrzeb. Pragniemy stwarzać przestrzeń, w której uczniowie otrzymają wiele różnych propozycji kształcenia i będą mogli wśród nich wybierać. Wyobrażamy sobie na przykład, że ktoś, kto wybiera matematyczno-techniczną ścieżkę kształcenia może jednocześnie uczęszczać na zajęcia teatralne i uczestniczyć w projektach scenicznych realizowanych w szkole.
        Czy absolwenci SSP nr 3 Dębinka mają pierwszeństwo w rekrutacji?
        Tak, ale tylko ci, którzy otrzymali przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i osiągnęli średnią minimum 5,0. Zasada obowiązuje TYLKO w głównym terminie rekrutacji.
        Czym jest matura dwujęzyczna?
        Program matury dwujęzycznej zawiera takie same komponenty jak polska matura. Uczniowie podchodzą do egzaminów maturalnych w tym samym czasie co inni maturzyści. Podstawowa różnica polega na tym, że absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
        Uczeń może podczas matury rozwiązać w języku obcym, który jest jego drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne. Przygotowane zostały one w języku obcym z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i matematyka. Warunkiem ich rozwiązywania jest przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu w języku polskim, tj.: egzaminu obowiązkowego z matematyki na poziomie podstawowym i egzaminu dodatkowego z: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii na poziomie rozszerzonym. Zdając maturę dwujęzyczną, uzyskujemy bardzo dobre przygotowanie do studiów za granicą i w Polsce, a także wyższą punktację w procesie rekrutacji na studia (w porównaniu do standardowej matury i IB).

        Dokumenty do pobrania

        Aktualy plan lekcji

        Przedmiotowe systemy oceniania – dokument zbiorczy

        Wykaz podręczników na rok szkolny 2024/2025

        Oświadczenie o uczestnictwie w lekcjach etyki i/lub religii

        Deklaracja wyboru drugiego języka obcego

        Zgoda na publikację wizerunku

        Oświadczenie o zgodności danych osobowych z aktem urodzenia

                     oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

        Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach wychowania do życia w rodzinie

        Statut szkoły

        Statut Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego